Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Σαν να μην πέρασε μια μέρα στο καφενείον "η Ελλάς"...

 

Στις 6 Απριλίου 1950 - λίγους µήνες µετά το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου - δηµοσιεύθηκε στο «Βήµα» ανταπόκριση από την Αθήνα του Joseph Harrison, απεσταλµένου της έγκυρης αµερικανικής εφηµερίδας «Christian Science Monitor», από την οποία και το ακόλουθο απόσπασµα:

 «Το πρώτον µέτρον που πρέπει να ληφθή είναι να ευρεθούν µέσα όπως καµφθή ο αληθώς αρπακτικός εγωϊσµός των ανθρώπων των Αθηνών… Ούτοι αποτελούνται από 5.000 περίπου πολιτικούς, βιοµηχάνους και εισαγωγείς οι οποίοι κυβερνούν την χώραν και οι οποίοι εκ συστήµατος και µε αναισθησίαν αποµυζούν τον πλούτον της χώρας, είτε αυτός παράγεται εντός αυτής, είτε στέλλεται από τας ΗΠΑ (Σχέδιο Μάρσαλ). Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υπονόµευαν την προσπάθειαν της κυβερνήσεως χρησιµοποιούντες εις τα αυτοκίνητά τους την βενζίνην την προοριζοµένην δια τα τρακτέρ που χρειάζονταν δια την παραγωγήν των τροφίµων. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι εκραύγαζαν πατριωτικά συνθήµατα, ενώ ηρνούντο να πληρώσουν φόρους ή να συµµετάσχουν εις τα απωλείας που απαιτούσε η νίκη και οι οποίοι είχαν καταθέσει τα χρήµατά των εις τραπέζας της Ν. Υόρκης, της Αιγύπτου και της Ελβετίας».

Πηγή: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=425487


Πρωτότυπο κείμενο: 
This World ... U.S. Speaks Up for Little Man of Greece
American Aid Remains Vital Need Threat of Further Civil War Hovers Moral Obligation Toward People
Publication:The Christian Science Monitor (1908-Current file) - Boston, Mass.
Author:By JOSEPH G. HARRISON, Foreign Editor, The Christian Science Monitor
Date:Apr 4, 1950
Source: Christian Science Monitor


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου